NO.

570

แปรเปลี่ยนไป

KEY

Intro: C  / F  / Em   Am  / F   G  / C  

       C          F        C                F  

พระเยซู เข้ามา พระองค์ทรงช่วยพา

              Em   Am  

นำทางให้แปรเปลี่ยน

Dm                                        C  

ชีวิตร้ายเศร้าตรมระทมเปลี่ยนไป

                 F  

แปรเปลี่ยนไป

       C         F                  Em   Am  

พระเยซู เข้ามา อภัยโทษความผิด

   Dm   F                D#

ให้ชีวิต ชีวิตอันสดใส

        G#        Dm    G  

พระองค์ ดีเลิศล้ำ นิรันดร์