top of page

NO.

318

แม่น้ำ

KEY

         G                  D                     Em  

1. ข้าเข้ามาต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์

         C              Am   D  

จากที่พระที่นั่งมีแม่น้ำไหลมา

G                   D                   Em  

แม่น้ำนั้นไม่ว่าไหลที่ไปถึงแห่งใด

       C              Am         D  

จะรักษาให้เกิดชีวิตทุกที่ที่ไหลผ่าน


           G             Bm        Em  

* โปรดไหลมา บนหัวใจของข้า

     C                 Am        C        D  

แม่น้ำแห่งการรักษา โปรดนำชีวิตมา

         G              Bm    Em  

โปรดไหลมา บนหัวใจที่ต้องการ

     C                  Am  

แม่น้ำแห่งการรักษา

       C           D        G  

จากการทรงสถิตของพระองค์


   G                         D             Em  

2. ข้าได้แบกประเทศนี้ที่พระองค์รัก

          C                Am          D  

เก็บรับไว้ข้างในดั่งพระทัยพระองค์

G                   D                Em  

ในหัวใจ ไม่ว่าเวลาผันผ่านไป

            C              Am               D  

ยังแบกไว้จนกว่าวันที่พระองค์จะหวนมา

bottom of page