top of page

NO.

318

แม่น้ำ

KEY

         G#                D#                   Fm  

1. ข้าเข้ามาต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์

         C#            Bbm   D#

จากที่พระที่นั่งมีแม่น้ำไหลมา

G#                 D#                 Fm  

แม่น้ำนั้นไม่ว่าไหลที่ไปถึงแห่งใด

       C#            Bbm         D#

จะรักษาให้เกิดชีวิตทุกที่ที่ไหลผ่าน


           G#           Cm        Fm  

* โปรดไหลมา บนหัวใจของข้า

     C#               Bbm        C#      D#

แม่น้ำแห่งการรักษา โปรดนำชีวิตมา

         G#            Cm    Fm  

โปรดไหลมา บนหัวใจที่ต้องการ

     C#                Bbm  

แม่น้ำแห่งการรักษา

       C#         D#      G#

จากการทรงสถิตของพระองค์


   G#                       D#           Fm  

2. ข้าได้แบกประเทศนี้ที่พระองค์รัก

          C#              Bbm          D#

เก็บรับไว้ข้างในดั่งพระทัยพระองค์

G#                 D#              Fm  

ในหัวใจ ไม่ว่าเวลาผันผ่านไป

            C#            Bbm               D#

ยังแบกไว้จนกว่าวันที่พระองค์จะหวนมา

+1
bottom of page