NO.

47

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

KEY

    G          D             C

1. นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน

G           D            C

นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ

          D                C

ให้พระวิญญาณเทเข้ามา

     D             C

เปิดตาใจเราทุกคน

          D             C           G

ให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเรา


                   C              G

*โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

         Am   D       G 

ให้คนไทยได้มีความหวัง

                 C            G

โปรดเปิดดวงตาและหัวใจ

         Am             D

ให้คนไทยเห็นความสว่าง

                  C             G

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

       Am     D      Em

ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย

         C                 D              G

ให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคน