top of page

NO.

047

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

KEY

    G#          D#           C#

1. นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน

G#         D#              C#

นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ

          D#                  C#

ให้พระวิญญาณเทเข้ามา

      D#            C#

เปิดตาใจเราทุกคน

          D#               C#          G#

ให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเรา


                     C#            G#

*โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

         Bbm    D#      G# 

ให้คนไทยได้มีความหวัง

                    C#          G#

โปรดเปิดดวงตาและหัวใจ

         Bbm                  D#

ให้คนไทยเห็นความสว่าง

                     C#          G#

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

       Bbm      D#      Fm  

ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย

           C#              D#          G#

ให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคน

+1
bottom of page