NO.

214

ในนามเยซู

KEY

                     G                  Em

1 พระเจ้าสู้เพื่อพวกเรา พระเจ้าอยู่กับเรา

                  Bm                  D

พระองค์ทรงมีชัย ใช่ พระองค์ทรงมีชัย

                  G

พวกเราจะไม่คร้ามกลัว

              Em                     D

พวกเราไม่หวั่นไหว ทรงสถิตกับเรา


                    G                   Em

2 ทรงช่วยรับภาระเรา ชำระความอับอาย

                  Bm                    D

พระองค์ทรงมีชัย ใช่ พระองค์ทรงมีชัย

                   G

พวกเราจะไม่คร้ามกลัว

               Em                      D

พวกเราไม่หวั่นไหว ทรงสถิตกับเรา


          A          G

*จะไม่ตาย แต่มีชีวิต

                   D                Bm

ด้วยฤทธิ์พระคริสต์ทรงคืนพระชนม์

             C                     G

ประทับในใจ ปลดปล่อยเป็นไท

            D

ในนามเยซู


              A         G

***จะไม่ตาย แต่มีชีวิต

               D                  Bm

จะประกาศร้อง พระนามพระองค์

                   C                G

(เมื่อ)พบพระคริสต์ เยียวยาชีวิต

            D

ในนามเยซู


                     G

**พระเจ้าสู้เพื่อพวกเรา

                    A

ทรงขับไล่ความมืดมิด

                  Bm                     D

ทรงจุดไฟแห่งสวรรค์ ซึ่งจะไม่สั่นคลอนไป

                   G                   A

ในพระนามพระเยซู เหล่าศัตรูก็ปราชัย

             Bm               D

และเราจะสรรเสริญ สรรเสริญ