top of page

NO.

214

ในนามเยซู

KEY

                        G#                     Fm  

1. พระเจ้าสู้เพื่อพวกเรา พระเจ้าอยู่กับเรา

                    Cm                       D#

พระองค์ทรงมีชัย ใช่ พระองค์ทรงมีชัย

                     G#

พวกเราจะไม่คร้ามกลัว

               Fm                         D#

พวกเราไม่หวั่นไหว ทรงสถิตกับเรา


                       G#                      Fm  

2 ทรงช่วยรับภาระเรา ชำระความอับอาย

                     Cm                      D#

พระองค์ทรงมีชัย ใช่ พระองค์ทรงมีชัย

                      G#

พวกเราจะไม่คร้ามกลัว

                Fm                        D#

พวกเราไม่หวั่นไหว ทรงสถิตกับเรา


          Bb            G#

*จะไม่ตาย แต่มีชีวิต

                     D#                   Cm  

ด้วยฤทธิ์พระคริสต์ทรงคืนพระชนม์

                C#                    G#             D#

ประทับในใจ ปลดปล่อยเป็นไท ในนามเยซู


              Bb           G#

***จะไม่ตาย แต่มีชีวิต

                  D#                  Cm  

จะประกาศร้อง พระนามพระองค์

                     C#                G#

(เมื่อ)พบพระคริสต์ เยียวยาชีวิต

             D#

ในนามเยซู


                        G#

**พระเจ้าสู้เพื่อพวกเรา

                       Bb

ทรงขับไล่ความมืดมิด

                     Cm                       D#

ทรงจุดไฟแห่งสวรรค์ ซึ่งจะไม่สั่นคลอนไป

                       G#                  Bb

ในพระนามพระเยซู เหล่าศัตรูก็ปราชัย

                Cm               D#

และเราจะสรรเสริญ สรรเสริญ

+1
bottom of page