top of page

NO.

095

ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

KEY

    G           D  

1. ข้าได้ยินเสียงตรัส

      Em               C  

และข้าจะเชื่อพระองค์

G               D  

ใจถ่อมและหันกลับ

Em                  C  

คืนสู่พักตร์พระองค์

          Em             C  

เพราะทรงเรียกข้า สู่ความจริง

    Em       F              D  

ข้าอยู่ที่นี่ เรียกหาพระองค์


                  G                 G  

** ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

             Em               Em  

ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

        C                Bm           Em  

ให้ข้าใช้ชีวิตปลอดภัยในพระหัตถ์

           F             D  

ให้พระคุณเป็นดั่งโล่กำบัง

              G                  G  

ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

             Em               Em  

ใหข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

         C                Bm     Em  

ข้าจะใช้ชีวิต อยู่ในน้ำพระทัย

           Am     D                  G  

ให้พระคุณเป็นร่มปกคลุมตัวข้า

bottom of page