top of page

NO.

095

ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

KEY

    G#         D#

1. ข้าได้ยินเสียงตรัส

      Fm               C#

และข้าจะเชื่อพระองค์

G#             D#

ใจถ่อมและหันกลับ

Fm                  C#

คืนสู่พักตร์พระองค์

          Fm             C#

เพราะทรงเรียกข้า สู่ความจริง

    Fm       F#            D#

ข้าอยู่ที่นี่ เรียกหาพระองค์


                  G#               G#

** ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

             Fm               Fm  

ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

        C#              Cm           Fm  

ให้ข้าใช้ชีวิตปลอดภัยในพระหัตถ์

           F#           D#

ให้พระคุณเป็นดั่งโล่กำบัง

              G#                G#

ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

             Fm               Fm  

ใหข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

         C#              Cm     Fm  

ข้าจะใช้ชีวิต อยู่ในน้ำพระทัย

           Bbm     D#                G#

ให้พระคุณเป็นร่มปกคลุมตัวข้า

+1
bottom of page