top of page

NO.

355

ได้ยินเสียงของพระเจ้า

KEY

        D  

1. ได้ยินเสียงของพระเจ้า

      Em      A      D  

เรียกข้า ให้มาเข้าเฝ้า

       D                     Bm  

พระองค์ชำระความบาปหมดเวร

       Em      A       D  

ด้วยโลหิต จากกางเขน


     D                  G  

** ขอพระองค์เมตตา

D      Em       A  

ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้

D                 Bm  

ขอพระโลหิตจากกางเขน

      Em      A          D  

ล้างบาป ให้สิ้นกรรมเวร


     D  

2. แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป

      Em         A          D  

พระองค์ ประทานเรี่ยวแรง

         D                   Bm  

มาตรแม้นชั่วช้าเลวทรามปานใด

       Em      A         D  

โปรดให้  สะอาดผ่องใส

bottom of page