top of page

NO.

355

ได้ยินเสียงของพระเจ้า

KEY

        D#

1. ได้ยินเสียงของพระเจ้า

      Fm      Bb    D#

เรียกข้า ให้มาเข้าเฝ้า

       D#                   Cm  

พระองค์ชำระความบาปหมดเวร

       Fm      Bb     D#

ด้วยโลหิต จากกางเขน


     D#                G#

** ขอพระองค์เมตตา

D#    Fm       Bb

ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้

D#               Cm  

ขอพระโลหิตจากกางเขน

      Fm      Bb        D#

ล้างบาป ให้สิ้นกรรมเวร


     D#

2. แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป

      Fm         Bb        D#

พระองค์ ประทานเรี่ยวแรง

         D#                 Cm  

มาตรแม้นชั่วช้าเลวทรามปานใด

       Fm      Bb       D#

โปรดให้  สะอาดผ่องใส

+1
bottom of page