top of page

NO.

577

ไม่มีอะไร

KEY

    F      C    G       Am  

1. ในทุกวันที่ข้ามีชีวิตอยู่

F        C          G  

ทุกๆนาทีทุกลมหายใจ

F                  C     G       Am  

เป็นของพระองค์ผู้ทรงให้ชีวิตข้า

         F                          G  

เพราะข้าเป็นบุตรของพระองค์


      F     C         G         Am  

2. ทุกค่ำคืนพระองค์เฝ้าพิทักษ์ข้า

F          C            G  

ข้าพักสบายอยู่ในพระทรวง

F            C        G               Am  

ซาบซึ้งในใจเป็นบุตรพระเจ้ายิ่งใหญ่

     F                  G  

ข้าขอมอบถวายชีวี


                  F     C   G         Am  

***ไม่มีอะไรจะพรากข้าจากพระองค์

F        C   G     Am  

รักพระเจ้ายึดข้าไว้

            F      C    G     Am  

ไม่มีอะไรมาพรากรักที่ซื่อตรง

F                     G          F  / C  / G  / Am  

ข้าเป็นของพระองค์ตลอดไป

bottom of page