top of page

NO.

577

ไม่มีอะไร

KEY

    F#    C#  G#     Bbm  

1. ในทุกวันที่ข้ามีชีวิตอยู่

F#      C#        G#

ทุกๆนาทีทุกลมหายใจ

F#                C#   G#     Bbm  

เป็นของพระองค์ผู้ทรงให้ชีวิตข้า

         F#                        G#

เพราะข้าเป็นบุตรของพระองค์


      F#   C#       G#       Bbm  

2. ทุกค่ำคืนพระองค์เฝ้าพิทักษ์ข้า

F#        C#          G#

ข้าพักสบายอยู่ในพระทรวง

F#          C#      G#             Bbm  

ซาบซึ้งในใจเป็นบุตรพระเจ้ายิ่งใหญ่

     F#                G#

ข้าขอมอบถวายชีวี


                  F#   C# G#       Bbm  

***ไม่มีอะไรจะพรากข้าจากพระองค์

F#      C# G#   Bbm  

รักพระเจ้ายึดข้าไว้

            F#    C#  G#   Bbm  

ไม่มีอะไรมาพรากรักที่ซื่อตรง

F#                   G#        F#/ C#/ G#/ Bbm  

ข้าเป็นของพระองค์ตลอดไป

+1
bottom of page