top of page

NO.

267

ไหลลงมา

KEY

                   D                         D  

1.เรามาเพื่อร้อง ด้วยใจที่แตกสลาย

              Bm                       A  

ผู้คนมากมายหลงทางไปจากพระองค์

                   D  

แผ่นดินแห้งแล้ง ที่ต้องการความรัก

      G               D  

รักษาให้คืนกลับมีชีวิต

      G              A            D  

ขอทรงสถิตอยู่เหนือเสียงอ้อนวอน


           G       A                   D  

*ไหลลงมา ลงมาให้ท่วมแผ่นดิน

          G         A           D  

ไหลลงมา ลงมาเพื่อการฟื้นฟู

          G        A                F#m   Bm  

ไหลลงมา ลงมาเพื่อการรักษาหัวใจ

           G           A             D  

ขอเทลงมาความรักเมตตาพระองค์

bottom of page