top of page

NO.

267

ไหลลงมา

KEY

                   D#                       D#

1.เรามาเพื่อร้อง ด้วยใจที่แตกสลาย

              Cm                       Bb

ผู้คนมากมายหลงทางไปจากพระองค์

                   D#

แผ่นดินแห้งแล้ง ที่ต้องการความรัก

      G#             D#

รักษาให้คืนกลับมีชีวิต

      G#            Bb          D#

ขอทรงสถิตอยู่เหนือเสียงอ้อนวอน


           G#     Bb                 D#

*ไหลลงมา ลงมาให้ท่วมแผ่นดิน

          G#       Bb         D#

ไหลลงมา ลงมาเพื่อการฟื้นฟู

          G#      Bb              Gm   Cm  

ไหลลงมา ลงมาเพื่อการรักษาหัวใจ

           G#         Bb           D#

ขอเทลงมาความรักเมตตาพระองค์

+1
bottom of page