top of page

NO.

315

กางเขนคือชีวิต

KEY

     G#         C#           G#         C#

1. ชีวิตข้า จะขอ มีเพียงพระองค์

G#                  C#     G#         D#

ทรงประทาน ให้ข้า มีชีวิตใหม่

Fm  

พระโลหิตชำระภายใน

        C#       Cm  

ความรักฟื้นฟูหัวใจ

Bbm                                   D#

สำหรับข้า พระองค์ทรง เป็นทุกสิ่ง


    G#                      C#         G#       C#

2. พระองค์เป็นความหวัง ที่ข้าพึ่งพิง

   G#                    C#             G#      D#

เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง

Fm  

จิตวิญญาณข้าขอจำนน

      C#              Cm  

ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว

Bbm                            D#       D#7

พระเยซู ทรงเป็น ทุกสิ่งของข้า


                     G#                D#

**กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ

                Fm            D#

ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์

                   C#                 Cm  

ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง พระองค์

                           Bbm  

ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์

             D#           G#

แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า

+1
bottom of page