top of page

NO.

008

ข้าเข้ามานมัสการ

KEY

     F            C  

1. ดุจความสว่าง

             Gm          Bb

พระองค์เข้ามาในความมืดมิด

F               C       Bb

ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น


     F             C          Gm           Bb

2. ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู

F            C              Bb

หวังจะได้อยู่กับพระองค์


                    F  

**ข้าเข้ามานมัสการ

                   C  

ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ

                  Dm                    Bb

ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า

                            F  

พระองค์ทรงงดงามสง่า

                   C  

สมควรรับคำบูชา

                        Dm          Bb

พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า


    F               C               Gm      Bb

2. องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง

F           C       Bb

ทรงพระสิริในสวรรค์

F          C              Gm           Bb

ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม

F                C             Bb

ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา


         C   Dm        Bb

*** ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด

      C      Dm        Bb

เพื่อไถ่บาปข้า    ที่บนกางเขน (4x)

+1
bottom of page