top of page

NO.

357

ชำระใจของข้า

KEY

    F     C      Dm                Gm  

1. ชำระใจของข้า โปรดชำระให้งาม

       C          C  

เรืองรอง ดัง ทอง  คำ

F     C       Dm               Gm          C  

ชำระใจของข้า โปรดชำระให้งาม ดังทองคำ


  F   Bb    C      F         Bb     C  

* ชำระลูกใหม่ โปรดฟื้นใจภายใน

      F    C  

ให้ชีวิต บริสุทธิ์

F          Bb      C  

พ้นจากมารจากอบาย

                    F      C  

โปรดเถิดพระเจ้า ผู้บริสุทธิ์

F           Bb       C          C  

ขอโปรดเจิมด้วยองค์พระวิญญาณ

Gm            C          F  

รับใช้ ตาม  น้ำ พระทัย


     F    C       Dm                 Gm  

2. ชำระใจของข้า โปรดชำระดวงใจ

    C           C  

ในองค์ พระวิญญาณ

F     C       Dm          Gm              C  

ชำระใจของข้า จิตใจที่โง่เขลา และหลงทาง

+1
bottom of page