top of page

NO.

301

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

KEY

          D#m  

1.ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

            D#m  

เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์

             D#m  

ความการุณ พระคุณ พระธรรม

                 G#                         D#m  

สมควรเราท่านสรร(ระ)เสริญโมทนา

         G#m       F#

พระบิดา พระบุตรา

             Bb            D#m  

พระวิญญาณอันเลิศล้ำ

           G#m  

พรพระองค์ที่ทรงประทาน

                Bb                  D#m  

ให้เป็นประจำชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา


           D#m                         D#m  

*ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดูชาวประชา

         F#               D#m  

ความบาปที่เราเคยทำ

            G#m               D#m  

เป็นประจำพระองค์ทรงไถ่

D#m                     G#m        F#

แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่าง ไผ่

                  G#m            D#m  

พระองค์ทรงชัยอภัยพวกเรา

              G#m           D#m  

ความซึมเศร้าพวกเราหายไป


           D#m  

2.จะมีใครที่ไหนกันเล่า

           D#m  

นำพวกเราช่วยประชารอดพ้น

            D#m  

ทำความดีไม่มีสักคน

             G#                             D#m  

ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย

       G#m          F#                 Bb     D#m  

ไม่มีวันจะหลุดหายจากความตายไปได้เลย

        G#m  

พระเยซูเป็นผู้ชดเชย

                Bb                         D#m  

น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยเลยลืมพวกเรา

+1
bottom of page