top of page

NO.

033

ถวายทุกสิ่ง

KEY

          C#

1. เข้ามาด้วยใจที่ถ่อม

     Bbm  

จะยอมพระองค์ทุกอย่าง

                F#           G#

หมดทั้งหัวใจและร่างกาย


            C#

2. โปรดนำให้ข้าเข้าใจ

       Bbm  

เพื่อเดินในน้ำพระทัย

              F#                G#

อยู่ในแผนการ ของพระองค์


C#           Bbm                F#

**ถวายทุกสิ่ง ถวายทุกอย่าง

         G#

หมดชีวิตและหัวใจ

C#        Bbm            F#

ไม่มีข้อแม้ ไม่มีเงื่อนไข

   G#                C#

ถวายให้กับพระองค์

(เพื่อพระองค์ ของพระองค์)

(ถวายให้กับพระองค์)


D#m               C#                     F#

***ผู้เดียวที่ข้าวางใจ คือองค์พระผู้ไถ่

           G#

ข้าเป็นของพระองค์ตลอดไป (X2)

+1
bottom of page