top of page

NO.

034

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

KEY

F                                              C  

1. ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

           C                               F  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

          Bb

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

      F  

ในชีวิตของท่านสำแดง

           C                               F  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

(จงหัวเราะ พยักหน้า ร้องไชโย)

+1
bottom of page