top of page

NO.

058

พระสิริ

KEY

C#         D#       G#

1.พระผู้ทรงสร้างโลกา

C#           D#            G#

ขอทรงเปิดเผยน้ำพระทัย

C#              D#          Fm  

รวมชนชาติใหม่ที่ทรงเลือกไว้

Bbm                       D#

รุดหน้าเดินไปสู่ดินแดน


C#            D#       G#

2.ทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอย

C#            D#         G#

ฤทธาแห่งองค์จอมราชา

C#             D#               G# D# Fm  

ขอเจิมวิญญาณ โปรดเถิดขอเจิมข้า

Bbm                        D#

ให้เป็นเวลาของพระองค์


        G#           D#        Fm  

*พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา

              Bbm            G#      D#

และหลั่งไหลเป็นพระพรถึงชนนานา

           G#              D#            Fm  

ให้กลิ่นหอมของพระคริสต์สถิตที่เรา

             C#           D#        G#

เมื่อเราร่วมกันสรรเสริญพระองค์


C#        D#       G#

3.จอมราชาแห่งโลกา

C#          D#           G#

ขอทรงเปิดตาโลกให้เห็น

C#             D#              Fm  

เป็นการประทานมาตามพระสัญญา

Bbm                     D#

พระกายในความมีชัย


C#                  D#               G#

4.ขอทรงโปรดปรานและทรงสัมผัส

C#        D#             G#

ให้กำลังใหม่ในพระองค์

C#            D#                  G# D# Fm  

บินขึ้นด้วยปีกจากความระโหยโรยแรง

Bbm                         D#

ร่วมกายร่วมใจในสงคราม


F#               C#  G#

**พระคริสต์เสด็จมา

F#      C#        G#

เป็นไปตามพระทัย

F#      C#             G#

เราทั้งหลายจะได้เห็น

F#      C#     D#

พระสิริแห่งบุตรา

+1
bottom of page