top of page

NO.

583

ร้องถึงรักยิ่งใหญ่

KEY

Intro: F  / C  / Dm  / C  / Bb

    F                           C  

1. ทั้งชีวิตที่มีของข้า จะสาธุการพระนาม

     Dm            C      Bb

และมีชีวิต อยู่เพื่อนมัสการ

     F  

ทรงนำข้าพ้น จากความมืดมน

       C  

เต็มล้นด้วยพระสิริ

   Bb             C         Dm  

ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่

    Bb             C         F  

ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่

                F  

2. อยากเห็นพระองค์ได้รับพระเกียรติ

     C  

ทั่วโลกยกชูพระนาม

        Dm                   C           Bb

อยากเห็นทุกคน ทุกชนชาติก้มกราบลง

         F  

พระองค์ผู้เดียว พระเยซูคริสต์

  C  

ผู้ฟื้นใจที่ปวดร้าว

     Bb                     C       Dm  

ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์

     Bb                   C         F  

ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์


    Bb          F           Gm                Dm  

**บริสุทธิ์    บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์

Bb             F            Gm        C     Bb F  

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์

Bb            F            Gm                  Dm  

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์     บริสุทธิ์

Bb             F           Gm        C     Bb F  

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์


                   Bb

***และเมื่อเสียงแตรก้องดัง

    F  

ทั่วฟ้าสวรรค์นั้นรู้ว่า

         Gm                  Dm  

เป็นวาระ สุดท้ายใกล้เข้ามา

           Bb        F  

ให้เจ้าสาวได้ เตรียมตัวเธอ

Gm                         C  

ได้ยินเสียงทูตสวรรค์ร้อง

+1
bottom of page