NO.

583

ร้องถึงรักยิ่งใหญ่

KEY

Intro: F#/ C#/ D#m  / C#/ B  

    F#                         C#

1. ทั้งชีวิตที่มีของข้า จะสาธุการพระนาม

     D#m            C#    B  

และมีชีวิต อยู่เพื่อนมัสการ

     F#

ทรงนำข้าพ้น จากความมืดมน

       C#

เต็มล้นด้วยพระสิริ

   B               C#       D#m  

ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่

    B               C#       F#

ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่

                F#

2. อยากเห็นพระองค์ได้รับพระเกียรติ

     C#

ทั่วโลกยกชูพระนาม

        D#m                   C#         B  

อยากเห็นทุกคน ทุกชนชาติก้มกราบลง

         F#

พระองค์ผู้เดียว พระเยซูคริสต์

  C#

ผู้ฟื้นใจที่ปวดร้าว

     B                       C#     D#m  

ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์

     B                     C#       F#

ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์


    B            F#         G#m                D#m  

**บริสุทธิ์    บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์

B               F#          G#m        C#   B   F#

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์

B              F#          G#m                  D#m  

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์     บริสุทธิ์

B               F#         G#m        C#   B   F#

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์


                   B  

***และเมื่อเสียงแตรก้องดัง

    F#

ทั่วฟ้าสวรรค์นั้นรู้ว่า

         G#m                  D#m  

เป็นวาระ สุดท้ายใกล้เข้ามา

           B          F#

ให้เจ้าสาวได้ เตรียมตัวเธอ

G#m                         C#

ได้ยินเสียงทูตสวรรค์ร้อง

+2