top of page

NO.

583

ร้องถึงรักยิ่งใหญ่

KEY

Intro: G  / D  / Em  / D  / C  

    G                           D  

1. ทั้งชีวิตที่มีของข้า จะสาธุการพระนาม

     Em            D      C  

และมีชีวิต อยู่เพื่อนมัสการ

     G  

ทรงนำข้าพ้น จากความมืดมน

       D  

เต็มล้นด้วยพระสิริ

   C               D         Em  

ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่

    C               D         G  

ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่

                G  

2. อยากเห็นพระองค์ได้รับพระเกียรติ

     D  

ทั่วโลกยกชูพระนาม

        Em                   D           C  

อยากเห็นทุกคน ทุกชนชาติก้มกราบลง

         G  

พระองค์ผู้เดียว พระเยซูคริสต์

  D  

ผู้ฟื้นใจที่ปวดร้าว

     C                       D       Em  

ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์

     C                     D         G  

ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์


    C            G           Am                Em  

**บริสุทธิ์    บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์

C               G            Am        D     C   G  

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์

C              G            Am                  Em  

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์     บริสุทธิ์

C               G           Am        D     C   G  

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์


                   C  

***และเมื่อเสียงแตรก้องดัง

    G  

ทั่วฟ้าสวรรค์นั้นรู้ว่า

         Am                  Em  

เป็นวาระ สุดท้ายใกล้เข้ามา

           C          G  

ให้เจ้าสาวได้ เตรียมตัวเธอ

Am                         D  

ได้ยินเสียงทูตสวรรค์ร้อง

+3
bottom of page