top of page

NO.

579

ศีโยน

KEY

Cm                      Cm         Bb

1. ข้าขึ้นไปบนภูเขาศิโยน

Cm                   Cm         Bb

ได้พบผู้เป็นพระเจ้า

Cm                Cm      Bb

ข้าดื่มน้ำแห่งชีวิต

Cm                     Cm      Bb

ได้ใกล้ชิดองค์พระเจ้า


D#                              Bb

**พระเจ้าดำรงอยู่เหนือข้า

                          Fm  

ราศีพระองค์ทรงฉายภายในข้า

G#

ฉายภายในข้า

D#                                 Bb

ความสว่างส่องแสงประกาย

                     Fm  

พระสิริพระเจ้าล้อมรอบตัวข้า

G#                          Cm  

ล้อมรอบตัวข้า...พระองค์


Cm                         Cm          Bb

2. ข้านำพรของพระผู้ไถ่ไป

Cm                  Cm          Bb

ถึงบรรดาประชาชาติ

Cm                      Cm          Bb

ให้พระนามอยู่เป็นนิตย์

Cm                Cm          Bb

ในวันนี้และสืบไป

+1
bottom of page