top of page

NO.

579

ศีโยน

KEY

Bm                      Bm         A  

1. ข้าขึ้นไปบนภูเขาศิโยน

Bm                   Bm         A  

ได้พบผู้เป็นพระเจ้า

Bm                Bm      A  

ข้าดื่มน้ำแห่งชีวิต

Bm                     Bm      A  

ได้ใกล้ชิดองค์พระเจ้า


D                                A  

**พระเจ้าดำรงอยู่เหนือข้า

                          Em  

ราศีพระองค์ทรงฉายภายในข้า

G  

ฉายภายในข้า

D                                   A  

ความสว่างส่องแสงประกาย

                     Em  

พระสิริพระเจ้าล้อมรอบตัวข้า

G                            Bm  

ล้อมรอบตัวข้า...พระองค์


Bm                         Bm          A  

2. ข้านำพรของพระผู้ไถ่ไป

Bm                  Bm          A  

ถึงบรรดาประชาชาติ

Bm                      Bm          A  

ให้พระนามอยู่เป็นนิตย์

Bm                Bm          A  

ในวันนี้และสืบไป

bottom of page