top of page

NO.

579

ศีโยน

KEY

Bbm                      Bbm         G#

1. ข้าขึ้นไปบนภูเขาศิโยน

Bbm                   Bbm         G#

ได้พบผู้เป็นพระเจ้า

Bbm                Bbm      G#

ข้าดื่มน้ำแห่งชีวิต

Bbm                     Bbm      G#

ได้ใกล้ชิดองค์พระเจ้า


C#                              G#

**พระเจ้าดำรงอยู่เหนือข้า

                          D#m  

ราศีพระองค์ทรงฉายภายในข้า

F#

ฉายภายในข้า

C#                                 G#

ความสว่างส่องแสงประกาย

                     D#m  

พระสิริพระเจ้าล้อมรอบตัวข้า

F#                          Bbm  

ล้อมรอบตัวข้า...พระองค์


Bbm                         Bbm          G#

2. ข้านำพรของพระผู้ไถ่ไป

Bbm                  Bbm          G#

ถึงบรรดาประชาชาติ

Bbm                      Bbm          G#

ให้พระนามอยู่เป็นนิตย์

Bbm                Bbm          G#

ในวันนี้และสืบไป

-1
bottom of page