top of page

NO.

579

ศีโยน

KEY

Am                      Am         G  

1. ข้าขึ้นไปบนภูเขาศิโยน

Am                   Am         G  

ได้พบผู้เป็นพระเจ้า

Am                Am      G  

ข้าดื่มน้ำแห่งชีวิต

Am                     Am      G  

ได้ใกล้ชิดองค์พระเจ้า


C                                G  

**พระเจ้าดำรงอยู่เหนือข้า

                          Dm  

ราศีพระองค์ทรงฉายภายในข้า

F  

ฉายภายในข้า

C                                   G  

ความสว่างส่องแสงประกาย

                     Dm  

พระสิริพระเจ้าล้อมรอบตัวข้า

F                            Am  

ล้อมรอบตัวข้า...พระองค์


Am                         Am          G  

2. ข้านำพรของพระผู้ไถ่ไป

Am                  Am          G  

ถึงบรรดาประชาชาติ

Am                      Am          G  

ให้พระนามอยู่เป็นนิตย์

Am                Am          G  

ในวันนี้และสืบไป

-2
bottom of page