top of page

NO.

409

สรรเสริญพระผู้ไถ่

KEY

Intro: Fm  / Fm  / Fm  / Fm  

Fm  / G# /Bbm   C  / Fm   /Fm  / C  

       Fm                                        G#

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Bbm                          C           Fm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


          Fm  

1. พวกเรามาร้องกันเถิด

                                             G#

ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า

      Bbm  

พระองค์เป็นผู้สร้างเรา

พระประทานชีวิตให้เรา 

               C                      Fm  

เราจึงคุกเข่าสรรเสริญพระองค์


         Fm  

2. จากใจที่แสนยินดีสุดแสนยินดี

                         G#

เพราะได้พบพระเจ้า

  Bbm  

ชีวิตหมดซึ่งซึมเซาไม่มีใครจะสุขเท่าเรา

                       C             Fm  

เพราะองค์พระเจ้าเราจึงยินดี


       Fm                                        G#

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Bbm                          C           Fm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


           Fm  

3. หากใครได้พลาดพลั้งทำ

                                                 G#

เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน

    Bbm  

ขอจงรีบมาอ้อนวอน

เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน

                 C                 Fm  

จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์


           Fm  

4. ด้วยรักจึงให้หนทาง

                                          G#

ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า

        Bbm  

พระองค์ประทานบุตราพระเยซูเสด็จลงมา

                  C                 Fm  

ทรงมอบกายาช่วยเราทุกคน


       Fm                                        G#

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Bbm                          C           Fm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


          Fm  

5. เมื่อมองที่ไม้กางเขน

                                        G#

จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่

         Bbm  

พระเยซูได้ทรงยอมตาย

พระองค์ยอมพลีพระกาย

               C                   Fm  

พระโลหิตไถ่พวกเราทุกคน


           Fm  

6. วันที่สามทรงฟื้นจากตาย

                                       G#

ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ

             Bbm  

ผิดบาปกรรมจะไม่มีเหลือ

กรรมทำมาจะไม่มีเหลือ

                        C                 Fm  

เพราะเพียงเราเชื่อถือในพระองค์


       Fm                                        G#

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Bbm                          C           Fm  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


           Fm  

7. หากใครมาเชื่อพระองค์

                                   G#

มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข

     Bbm  

แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์

แม้หนทางจะพบความทุกข์

          C                          Fm  

ชีวิตมีสุขเพราะพระองค์ดูแล


         Fm  

8. โลกนี้เราอยู่ไม่นาน

                               G#

ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด

       Bbm  

พระองค์ทรงรักมนุษย์

                                                 C  

เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์เมื่อวันสิ้นสุด

                  Fm  

เข้าสวรรค์นิรันดร์เอย

+1
bottom of page