top of page

NO.

091

สิ่งที่มองไม่เห็น

KEY

Intro: C#/ Bbm  / F#/ G#

              C#              Bbm  

1. เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ

              F#

ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรา

         G#

กำลังทรุดโทรมไป

C#               Bbm  

แต่จิตใจภายในนั้น

      F#                          G#

ก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน


               F#              Fm  

*เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา

     F#                Fm  

ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น

     F#                  Fm  

จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวร

F#                   G#

มากหาที่เปรียบมิได้


                C#                      Bbm  

**เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของ

                    F#  

ที่เรามองเห็นอยู่

              G#                   C#

แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น


                                   Bbm  

เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่

                      F#

 นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน

             G#                        C#

แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์


    C#                   Bbm   F#                G#

***สองโครินทร์บทที่สี่   ข้อสิบหกถึงสิบแปด

+1
bottom of page