top of page

NO.

470

อธิษฐานก่อน

KEY

                Bb              F       Gm      F  

1. ตื่นตอนเช้าให้อธิษฐานกันก่อน

            Cm                   Bb     F  

ให้พระเจ้าประทานพระพรในวันนี้

            Bb          Dm                Gm  

ก่อนจะกินจะโมทนาพระคุณพระเจ้าแสนดี

             Cm                    Bb         F  

ก่อนจะนอนเฝ้าทูลอ้อนวอนทุกทุกที


          Bb          F         Gm      F  

2. ทำสิ่งใดให้อธิษฐานกันก่อน

        Cm                   Bb        F  

อย่าใจร้อนไม่รอพระองค์คงไม่ดี

        Bb                 Dm               Gm   F  

ไม่สบายทั้งกายและใจพระองค์รักษาทุกที

    Cm                       F        Bb

สิ่งดี ๆ พระองค์ทรงเตรียมให้เรา


                     D#      F                     Dm  

**เวลาที่อธิษฐาน ให้อ้อนวอนด้วยสุดใจ

      Gm               Cm  

ไม่ต้องมีความสงสัย

      F                    Bb

ไม่ต้องกระวนกระวายสิ่งใด

              D#        F                  Dm  

หากสื่งที่ขอ พระเจ้าทรงพอพระทัย

       Gm              Cm    F             Bb

ทุกเรื่องที่ฝากเอาไว้ จะพบเจอคำตอบ

+1
bottom of page