top of page

NO.

445

อยู่บนกางเขน

KEY

     Fm              D#          C#        G#

1. ข้าเข้ามาด้วยใจที่แตกสลายภายใน

Fm               Bb                Bbm      D#

ความละอายซ่อนอยู่ในส่วนลึกของข้า

Fm                   D#                   C#     G#

บนกางเขนพระองค์ทรงรับความทุกข์ข้าไว้

Fm               Bb      C#      D#    G#

ความกลัวทั้งสิ้นพระองค์ทรงรับไว้เอง


                    C#     D#    Cm          Fm  

*พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสข้าอีกครา

              C#       D# Cm             Fm  

จิตใจชอกช้ำภายในทรงรักษาเยียวยา

                 C#         D#

ความทุกข์ทรมานสิ้นสุด

               G#

อยู่บนกางเขนพระองค์

C#                    D#          Bbm      G#

แผลในอดีตได้ถูกรักษาโดยรักพระองค์


          G#

**พระโลหิตพระองค์หลั่งลงมา

                Fm  

เพื่อความบาปของข้าถูกลบล้าง

C#

ทุกข์ระทมความปวดร้าวในใจ

              D#

พระองค์รับเอาไว้

      C#   D#         G#

ทรงฟื้น....ใจ......ข้าใหม่

+1
bottom of page