top of page

NO.

081

เราจะเข้ามาสรรเสริญ

KEY

              D#            G#

1. เราจะเข้ามาสรรเสริญ

            D#           Cm  

ด้วยใจโมทนาพระคุณ

         D#            G#         Bb

เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง

         D#             G#

เราจะร้องวันนี้เป็นวัน

         D#        Cm  

ที่พระเจ้าทรงสร้าง

    G#                    Fm   Bb    D#

ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์


     D#          G#  D#           Cm  

***จงชื่นชมยินดี  จงชื่นชมยินดี

     G#                      Fm   Bb    D#

ให้เราเปรมปรีดิ์   และยินดีในพระองค์

D#           G#  D#            Cm  

จงชื่นชมยินดี  จงชื่นชมยินดี

     G#                    Fm   Bb      D#

ให้เราเปรมปรีดิ์  และยินดีในพระองค์

+1
bottom of page