top of page

NO.

286

โปรดนำไปถึงกางเขน

KEY

     D#                      G#      D#

1. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า

Cm       Fm    Bb

ทรงเป็นสง่าราศี

D#                      G#     D#

อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฏหนาม

  D#          Bb     D#

โปรดนำไปถึงกางเขน


   Fm        Bb       D#

* อย่าให้ข้าลืมเกทเสมนี

Fm          Bb        D#

อย่าให้ข้าลืมความทรมาน

G#         Gm        Fm       D#

อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน

D#           Bb      D#

โปรดนำไปถึงกางเขน


     D#                     G#       D#

2. ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า

Cm       Fm         Bb

ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า

D#               G#

ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา

D#         Bb   D#

เมื่อบรรจุในอุโมงค์


    D#                            G#     D#

3. อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา

Cm          Fm     Bb

ที่นำเครื่องหอมบูชา

D#               G#           D#

ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า

D#           Bb       D#

โปรดนำไปถึงกางเขน


    D#                    G#       D#

4. ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน

Cm         Fm       Bb

ทุกวันจะแบกเดินตาม

D#                    G#    D#

ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู

D#                 Bb         D#

เพราะพระองค์แบกแทนข้า

+1
bottom of page