NO.

286

โปรดนำไปถึงกางเขน

KEY

     D                    G        D

1. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า

Bm        Em  A

ทรงเป็นสง่าราศี

D                    G       D

อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฏหนาม

  D          A       D

โปรดนำไปถึงกางเขน


   Em         A       D

* อย่าให้ข้าลืมเกทเสมนี

Em        A         D

อย่าให้ข้าลืมความทรมาน

G          F#m     Em       D

อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน

D            A         D

โปรดนำไปถึงกางเขน


     D                      G       D

2. ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า

Bm       Em         A

ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า

D                 G

ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา

D           A     D

เมื่อบรรจุในอุโมงค์


             D                G     D

3. อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา

Bm          Em   A

ที่นำเครื่องหอมบูชา

D                  G           D

ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า

D             A       D

โปรดนำไปถึงกางเขน


    D                    G       D

4. ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน

Bm       Em       A

ทุกวันจะแบกเดินตาม

D                    G        D

ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู

D                 A         D

เพราะพระองค์แบกแทนข้า