top of page

NO.

322

โอ ข้ายกพระนามสูงสุด

KEY

G#       C#               D#     C# D#

1. โอ ข้ายกพระนามสูงสุด

G#    C#                 D#         C# D#

โอ ข้ารักจึงร้องเพลงสรรเสริญ

G#     C#        D#      C# D#

พระเยซูทรงอยู่ภายใน

G#   C#                        D#      C# D#

ข้ายินดีพระองค์ทรงช่วยให้รอด


G#            C#            D# C#  D#  G#

**ลงจากสวรรค์สู่โลกา สำ แดง หน ทาง

          C#         D#     C#   D#   G#

จากโลกา สู่กางเขน ชำระ ความ บาป

           C#        D#           Cm        Fm  

จากกางเขนสู่อุโมงค์ จากอุโมงค์สู่สวรรค์

         C#      D#   G#

โอ ข้ายกพระนาม สูง สุด

+1
bottom of page