top of page

NO.

293

มาเถิดให้เราพากันไป

KEY

    E  

1. มาเถิดให้เราพากันไปยัง

F#m                B  

ภูเขาของพระเจ้า

   F#m     B                E  

ที่พระนิเวศน์ของพระองค์ (X2)


         A        B               E  

* พระองค์จะทรงนำในมรรคา

      A        B                       E    E7  

และเราจะเดินไปในทางพระองค์

               A         B      G#m   C#m  

และพระธรรมจะออกมาจากศิโยน

              F#m             B  

และพระดำรัสของพระองค์

               E  

จากเยรูซาเล็ม

+2
bottom of page