top of page

NO.

293

มาเถิดให้เราพากันไป

KEY

    F  

1. มาเถิดให้เราพากันไปยัง

Gm                C  

ภูเขาของพระเจ้า

   Gm     C                F  

ที่พระนิเวศน์ของพระองค์ (X2)


         Bb      C               F  

* พระองค์จะทรงนำในมรรคา

      Bb      C                       F    F7  

และเราจะเดินไปในทางพระองค์

               Bb       C      Am   Dm  

และพระธรรมจะออกมาจากศิโยน

              Gm             C  

และพระดำรัสของพระองค์

               F  

จากเยรูซาเล็ม

+3
bottom of page