top of page

NO.

293

มาเถิดให้เราพากันไป

KEY

    F#

1. มาเถิดให้เราพากันไปยัง

G#m                C#

ภูเขาของพระเจ้า

   G#m     C#              F#

ที่พระนิเวศน์ของพระองค์ (X2)


         B        C#             F#

* พระองค์จะทรงนำในมรรคา

      B        C#                     F#  F#7

และเราจะเดินไปในทางพระองค์

               B         C#    Bbm   D#m  

และพระธรรมจะออกมาจากศิโยน

              G#m             C#

และพระดำรัสของพระองค์

               F#

จากเยรูซาเล็ม

+4
bottom of page