top of page

NO.

084

ลำธาร

KEY

              B                      E             F#

1. ขอให้ข้าได้อยู่ ในความรักของพระองค์

         B                            E               F#

ตลอดวันและคืน ในอ้อมแขนของพระองค์

        G#m      F#             D#m           E   F#

ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดิน ในทางของพระองค์


               B                        E             F#

2. และเมื่อข้าเข้าใจในความรักของพระองค์

         B                             E              F#

อบอุ่นใจเหลือเกิน ในอ้อมแขนของพระองค์

       G#m       F#   D#m           E  

สุขจนล้นหัวใจ ไม่อาจเก็บเอาไว้

 E    F#    B  

เพียง ผู้  เดียว


        E                 F#         B  

*ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง

          E                 F#              G#m  

ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน

              E           F#

ประกาศไปถึงเรื่องราว

        D#m               E  

รักยิ่งใหญ่ของพระองค์

     E       F#         B       F#7

ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป

+2
bottom of page