top of page

NO.

084

ลำธาร

KEY

              C                      F             G  

1. ขอให้ข้าได้อยู่ ในความรักของพระองค์

         C                            F               G  

ตลอดวันและคืน ในอ้อมแขนของพระองค์

        Am      G               Em           F   G  

ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดิน ในทางของพระองค์


               C                        F             G  

2. และเมื่อข้าเข้าใจในความรักของพระองค์

         C                             F              G  

อบอุ่นใจเหลือเกิน ในอ้อมแขนของพระองค์

       Am       G     Em           F  

สุขจนล้นหัวใจ ไม่อาจเก็บเอาไว้

 F    G      C  

เพียง ผู้  เดียว


        F                 G           C  

*ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง

          F                 G                Am  

ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน

              F           G  

ประกาศไปถึงเรื่องราว

        Em               F  

รักยิ่งใหญ่ของพระองค์

     F       G           C       G7  

ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป

+3
bottom of page