top of page

NO.

239

อย่ากลัวเลย

KEY

                Em                        Am  

1. อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า

         Em                             B       Em  

อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า

                C                               Am  

***เราจะหนุนกำลังของเจ้า เราจะช่วยเจ้า

          C                 D         G       Em  

เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา

         Am              D          B      Em  

เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา

+2
bottom of page