top of page

NO.

239

อย่ากลัวเลย

KEY

                Fm                        Bbm  

1. อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า

         Fm                             C       Fm  

อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า

                C#                             Bbm  

***เราจะหนุนกำลังของเจ้า เราจะช่วยเจ้า

          C#               D#       G#     Fm  

เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา

         Bbm              D#        C      Fm  

เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา

+3
bottom of page