NO.

071

เปลี่ยน

KEY

    A              E  

1. สิ่งดีๆ มากมาย

        D                     A  

ที่พระองค์ประทานให้ข้า

D           C#m     Bm          E  

วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทําอะไร

F#m                 C#m     D               A  

ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใคร

D              C#m  

หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว

    Bm                 E  

จะเกิดประโยชน์อะไร


               D      E             C#m   F#m  

***ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา

          Bm    E       A                  A7  

กําหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย

             D        E  

ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ

           C#m                     F#

ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์

        Bm      E          A  

ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน


             D       E  

**ขอพระองค์ใช้เรา

            C#m               F#

ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง

          Bm    E                    A  

ส่องนําทางผู้คนมากมายนับล้านคน

+2