top of page

NO.

071

เปลี่ยน

KEY

    Bb            F  

1. สิ่งดีๆ มากมาย

        D#                   Bb

ที่พระองค์ประทานให้ข้า

D#         Dm     Cm          F  

วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทําอะไร

Gm                 Dm     D#             Bb

ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใคร

D#            Dm  

หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว

    Cm                 F  

จะเกิดประโยชน์อะไร


               D#    F             Dm   Gm  

***ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา

          Cm    F       Bb                Bb7

กําหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย

             D#      F  

ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ

           Dm                     G  

ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์

        Cm      F          Bb

ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน


             D#     F  

**ขอพระองค์ใช้เรา

            Dm               G  

ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง

          Cm    F                    Bb

ส่องนําทางผู้คนมากมายนับล้านคน

+3
bottom of page