NO.

380

เมื่อคืนวันนั้น

KEY

     D                       G                  D  

1. เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา

               Bm       A7              D   A7  

คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

 D                          G                       D  

นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์

               F#m           C#7       F#m  

วิโยศโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย

      A7                  D  

พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้

      A7                          D  

เพื่อทรงเปลื้องหนี้ความบาปของปวงประชา


   Bm      F#m    Em                      Bm  

**ข้า ขอบูชา วันทา กราบไหว้พระเยซู

         D   A7   D    G     D     A7        D  

เพราะว่า ในวัน นั้น  ทรงธรรมเสด็จลงมา

      A7        D         G   D   A7    D  

เพื่อเปิด หนทาง สวรรค์ ให้แก่ประชา

+2