top of page

NO.

380

เมื่อคืนวันนั้น

KEY

     D#                     G#                D#

1. เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา

               Cm       Bb7            D# Bb7

คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

 D#                        G#                     D#

นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์

               Gm           D7         Gm  

วิโยศโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย

      Bb7                D#

พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้

      Bb7                        D#

เพื่อทรงเปลื้องหนี้ความบาปของปวงประชา


   Cm      Gm    Fm                      Cm  

**ข้า ขอบูชา วันทา กราบไหว้พระเยซู

         D# Bb7 D#  G#   D#   Bb7      D#

เพราะว่า ในวัน นั้น  ทรงธรรมเสด็จลงมา

      Bb7      D#       G# D# Bb7  D#

เพื่อเปิด หนทาง สวรรค์ ให้แก่ประชา

+3
bottom of page