top of page

NO.

591

เยซูบริสุทธิ์และรับการเจิม

KEY

B    D#m   E     B    F#  E     B   F#

เย………..ซู     เย……..ซู     บริสุทธิ์

      E        C#m    B   F#  B  

และรับการเจิม    เย……..ซู

B    D#m   E     B    F#  E      B        F#

เย………..ซู     เย……..ซู     ฟื้นพระชนม์

      E        C#m    B    F#  B  

และรับการเชิดชู   เย……..ซู


                             E              B  

**พระนามหวานดังน้ำผึ้งบนลิ้นข้า

                        E               B  

พระวิญญาณดังน้ำชุ่มชื่นใจข้า

                     E                   G#m  

พระคำดังแสงนำส่องทางเดินไป

              E             F#

ข้ารักพระเยซู  ข้ารักพระองค์

+2
bottom of page