top of page

NO.

591

เยซูบริสุทธิ์และรับการเจิม

KEY

C    Em   F     C    G    F     C   G  

เย………..ซู     เย……..ซู     บริสุทธิ์

      F        Dm    C   G    C  

และรับการเจิม    เย……..ซู

C    Em   F     C    G    F      C        G  

เย………..ซู     เย……..ซู     ฟื้นพระชนม์

      F        Dm    C    G    C  

และรับการเชิดชู   เย……..ซู


                             F              C  

**พระนามหวานดังน้ำผึ้งบนลิ้นข้า

                        F               C  

พระวิญญาณดังน้ำชุ่มชื่นใจข้า

                     F                   Am  

พระคำดังแสงนำส่องทางเดินไป

              F             G  

ข้ารักพระเยซู  ข้ารักพระองค์

+3
bottom of page